Invalidita pri akútnej leukémii

07.02.2019

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri akútnej leukémii (lymfatickej, myeloidnej):
Aktívne prejavy ochorenia 70 – 80 %
V štádiu remisie, po dvojročnej stabilizácii zdravotného stavu, pri stabilnom klinickom a laboratórnom náleze, so zníženou výkonnosťou organizmu 60 – 80 %

Miera funkčnej poruchy pri chronickej lymfatickej…

Miera funkčnej poruchy pri akútnej leukémii

© 2019 ALL RIGHTS RESERVED