Invalidita pri chronickej leukémii

07.02.2019

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri chronickej leukémii (lymfatickej, myeloidnej):
S miernymi prejavmi, v remisii, bez výraznejších ťažkostí, bez celkových symptómov, bez hematologickej liečby, bez známok progresie 10 – 20 %
So stredne ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi s potrebou opakovanej hematologickej liečby, so zníženou výkonnosťou organizmu 30 – 50 %
Veľké zväčšenie sleziny, znížená imunita, výrazne znížená výkonnosť organizmu, v sústavnej hematologickej liečbe s opakovanými hospitalizáciami 60 – 70 %

Miera funkčnej poruchy pri chronickej lymfatickej…

Invalidita pri akútnej leukémii

© 2019 ALL RIGHTS RESERVED