Invalidita pri karcinóme maternice

07.02.2019

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri zhubných nádoroch maternice:
Po odstránení nádoru tela alebo krčka maternice vo FIGO štádiu Ia a Ib (T1 NX M0) 30 – 40 %
Po odstránení nádoru vo FIGO štádiu II (T2 NX M0) 50 – 70 %
Po odstránení nádoru v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby 75 – 80 %
Neliečiteľné formy 90 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (spravidla po dvoch rokoch) 30 – 50 %

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch maternice

Invalidita pri karcinóme prsníka

© 2019 ALL RIGHTS RESERVED