Miera funkčnej poruchy pri chronickej lymfatickej leukémii (CLL) a chronickej myeloidnej leukémii (CML)

07.02.2019

Miera funkčnej poruchy pri chronickej lymfatickej leukémii (CLL) a chronickej myeloidnej leukémii (CML):
CLL s ľahkými prejavmi 10 – 20 %
CLL so stredne ťažkými prejavmi počas liečby 60 – 80 %
CLL so stredne ťažkými prejavmi tri roky po ukončení liečby 40 %
CLL s ťažkými prejavmi (ťažká anémia, trombocytopénia a pod.) 90 – 100 %
CML v chronickej fáze v liečbe, bez prejavov na celkový stav 30 – 40 %
CML v chronickej fáze v liečbe, s prejavmi na celkový stav 50 – 60 %
CML v akcelerovanej alebo blastickej fáze 70 – 80 %

Miera funkčnej poruchy pri karcinóme prsníka

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch čreva a…

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED