Miera funkčnej poruchy pri karcinóme prsníka

31.01.2019

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch prsníka
Po odstránení v počiatočnom štádiu (T1 N0M0) 50%
Po odstránení v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby 80 – 90 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (do 5 rokov od stabilizácie) 50%
Po stabilizácii zdravotného stavu (po 5 rokoch od stabilizácie) 40 – 50 %
Recidívy 70 – 80 %
Neliečiteľné formy 90 – 100 %

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch obličky

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch…

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED