Miera funkčnej poruchy pri lymfómoch

07.02.2019

Miera funkčnej poruchy pri non – Hodgkinových lymfómoch (NHL) :
NHL s ľahkými prejavmi 10 – 20 %
NHL so stredne ťažkými prejavmi počas liečby 60 – 80 %
NHL so stredne ťažkými prejavmi tri roky po ukončení liečby 40 %
NHL s ťažkými prejavmi (ťažká anémia, trombocytopénia a pod.) 90 – 100 %
Difúzny NHL u dospelých 90 – 100 %
Difúzny NHL u detí 100 %
Difúzny NHL pri remisii trvajúcej päť rokov 30 - 40 %

Miera funkčnej poruchy pri Hodgkinovom lymfóme:
Štádium I. – III. A (počas dlhodobej liečby až do jej ukončenia l) 60 %
Štádium III. B – IV do ukončenia liečby 70 – 80 %
Štádium III. B – IV v plnej remisii (po troch rokoch od plnej remisie) 50 %

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch pečene

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch obličky

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED