Miera funkčnej poruchy pri nádoroch mozgu

07.02.2019

Miera funkčnej poruchy pri nádoroch mozgu:
Stavy po operácii, stavy počas onkologickej liečby 50 – 60 %
Po stabilizácii (do piatich rokov od stabilizácie) 50 %
Po stabilizácii s minimálnym až miernym reziduálnym nálezom (päť rokov od stabilizácie) 40 %
Neliečiteľné formy so stredne ťažkým postihnutím 60 - 80 %
Neliečiteľné formy s ťažkým postihnutím 90 - 100 %

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch pečene

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch obličky

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED