Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch bronchiálnych a pľúcnych

07.02.2019

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch bronchiálnych a pľúcnych:
Počas chemoterapie, aktinoterapie, chirurgickej liečby 80 %
Neliečiteľné formy 100 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (do 5 rokov od stabilizácie) 50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (po 5 rokoch od stabilizácie) s ľahkým obmedzením pľúcnych funkcií 40 %
Obmedzenie pľúcnej funkcie stredného až ťažkého stupňa 60 - 80 %
Recidívy 70 - 80 %

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch obličky

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch…

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED