Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch kože

07.02.2019

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch kože:
Po odstránení v počiatočnom štádiu 40 %
V pokročilom štádiu alebo neliečiteľné formy 80 – 90 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (do 5 rokov od stabilizácie) 50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (po 5 rokoch od stabilizácie) 40 – 50 %
Recidívy 70 – 80 %

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch pečene

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch obličky

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED