Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch maternice

07.02.2019

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch maternice:
Po odstránení tumoru krčka maternice alebo tela maternice v štádiu Ia, Ib (T1 NOMO) 40 - 50 %
Po odstránení tumoru v pokročilom štádiu, počas onkologickej liečby 80 – 90 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (do 5 rokov od stabilizácie) 50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (po 5 rokoch od stabilizácie) 40 – 50 %
Neliečiteľné formy 90 – 100 %
Recidívy 70 – 80 %

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch obličky

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch…

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED