Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch pečene

07.02.2019

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch pečene:
Počas onkologickej liečby 90 - 100 %
Po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (do piatich rokov od stabilizácie) 50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (po piatich rokov od stabilizácie) 40 - 50 %
Recidívy 70 - 80 %
Neliečiteľné formy 90 – 100 %

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch…

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch žalúdka

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED