Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch podžalúdkovej žľazy

07.02.2019

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch podžalúdkovej žľazy:
Počas onkologickej liečby 90 - 100 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie) 50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie) 40 - 50 %
Recidívy 70 - 80 %
Nevyliečiteľné formy 90 - 100 %

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch obličky

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch žalúdka

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED