Aktivačné práce

16.01.2017

Na úrade mi ponúkli aktivačné práce, ale odmietla som ich, nakoľko mi absolútne nevyhovovali. Teraz mi začali vyplácať nižšie dávky. Je to v poriadku?

Je to v súlade so zákonom. Dávka v hmotnej núdzi sa zníži o sumu 67,80 € za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý neodpracuje minimálny mesačný rozsah hodín (32), a to za podmienky, že mu práca bola ponúknutá, no on ponuku odmietol, resp. nedodržal podmienky ponuky. Ak človek odmietne ponúknuté pracovné činnosti, úrad práce ho už opätovne nevyzve odpracovať si dávku určenú na zabezpečenie základných životných podmienok.

Podmienky používania

Opatrovateľský príspevok

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED