Návšteva u lekára, sprevádzanie príbuzného, OČR

16.01.2017

Som onkologický pacient, zamestnaný. K lekárovi potrebujem chodiť oveľa častejšie ako sedemkrát do roka. Musí ma zamestnávateľ uvoľniť aj na viac ako sedem dní, keď mám také vážne zdravotné dôvody?

Bez ohľadu na diagnózu a zdravotný stav má zamestnanec právo čerpať platené voľno (pracovné voľno s náhradou mzdy) na návštevu zdravotníckeho zariadenia v rozsahu najviac siedmich dní v kalendárnom roku. Ak zamestnanec potrebuje ďalšie pracovné voľno, aby mohol navštíviť zdravotnícke zariadenie, zamestnávateľ je povinný mu toto pracovné voľno poskytnúť, ale už bez náhrady mzdy (neplatené voľno).


Manžel je vážne chorý, každý deň ho vozíme k lekárovi. Viem, že si na neho ako manželka môžem vybrať sedem dní plateného voľna. Môže si však takéto platené voľno vybrať aj syn? Snažíme sa to pokryť, ako sa len dá.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi platené pracovné voľno (voľno s náhradou mzdy) na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie v rozsahu najviac siedmich dní v kalendárnom roku. Pri osemhodinovom pracovnom čase (40 hodín týždenne) je to 56 hodín ročne. Do nevyhnutne potrebného času sa započítava nielen samotné vyšetrenie a ošetrenie (a čakanie naň), ale aj cesta do a zo zdravotníckeho zariadenia. Ak zamestnanec potrebuje ďalšie pracovné voľno, aby mohol sprevádzať rodinného príslušníka, zamestnávateľ mu ho môže (a nemusí) poskytnúť, ale už ako neplatené voľno (bez náhrady mzdy).

Sprevádzať je možné manžela, dieťa (vlastné alebo zverené do starostlivosti súdom), rodiča, súrodenca, manžela súrodenca, rodiča manžela, súrodenca manžela, prarodiča, prarodiča manžela, vnuka a osobu, ktorá žije so zamestnancom v spoločnej domácnosti. Zamestnávateľ nesmie od zamestnanca požadovať informácie o jeho rodinných pomeroch, preto si ani nemôže overovať, či sprevádzaná osoba skutočne je príbuzným zamestnanca (napríklad pri rozdielnych priezviskách). Stačí, ak zamestnanec predloží potvrdenie zo zdravotníckeho zariadenia, že sprevádzal príbuzného. Tieto pravidlá sa vzťahujú iba na pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy. Nárok na poskytnutie pracovného voľna z dôvodu sprevádzania rodinného príslušníka nemajú ľudia pracujúci na dohodu ani samostatne zárobkovo činné osoby.

 

Môj brat je onkologický pacient. Môžem ho ošetrovať v rámci OČR?

Áno. Byť na „OČR“ a poberať ošetrovné je možné pri ošetrovaní chorého príbuzného v priamom rade (dieťaťa, rodiča, starého rodiča), aj pri ošetrovaní súrodenca, manžela, manželky a rodiča manžela alebo manželky. Ošetrovaný musí podľa potvrdenia lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne potrebovať, ošetrovné možno poberať po dobu 14 kalendárnych dní. Od 1. apríla 2021 je navyše možné poberať ošetrovné až po dobu 90 dní pri ošetrovaní blízkeho, ktorý bol prepustený z aspoň päť dní trvajúcej hospitalizácie v zdravotníckom zariadení a potrebuje osobnú starostlivosť v domácom prostredí alebo túto starostlivosť vyžaduje kvôli konečnému štádiu nevyliečiteľného ochorenia. Ošetrovanie počas tohto obdobia nemusí vykonávať jedna osoba – príbuzní sa môžu na OČR „prestriedať“.

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

Podmienky používania

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED