Hmotná núdza

13.01.2017

Človek, ktorý pre svoje ochorenie nie je schopný vykonávať prácu a súčasne nemá nárok na invalidný dôchodok, sa môže dostať aj do stavu hmotnej núdze. Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a oni si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť či zvýšiť príjem prácou, svojím majetkom alebo uplatnením nejakého práva (napríklad práva na výživné).

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED