Opatrovateľský príspevok

16.01.2017

Otec má dosť diagnóz, aj leukémiu. Bola som na úrade práce požiadať o opatrovateľský príspevok, kde mi povedali, že nakoľko otec poberá vysoký dôchodok – 600 €, tento príspevok mi bude krátený. A ešte sa chcem spýtať, taká vážna, taká vážna diagnóza a štát človeku nepomôže aspoň 50 € na ovocie a zeleninu?

Pokiaľ ide o príspevok na opatrovanie podľa zákona (§ 40 ods. 12 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) platí, že ak je príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima, výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem. Životné minimum je v súčasnosti 214,83 €, dôchodok vášho otca prevyšuje dvojnásobok životného minima o 170,34 €. O túto sumu sa preto zníži príspevok na opatrovanie, ktorého základná výška je 476,74 €. Pokiaľ ide o časť Vašej otázky dotýkajúcu sa toho, či štát môže prispieť na „ovocie a zeleninu“, zákon 447/2008 Z. z. pozná príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, ale o ten môžu žiadať iba osoby s konkrétnymi v zákone uvedenými diagnózami, medzi ktoré leukémia nepatrí.

Opatrovateľský príspevok poberám 12. rok. Platí, že štát po 12 rokoch nebude za mňa platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Poberateľ opatrovateľského príspevku je po splnení ďalších podmienok poistencom štátu, t. j. ten zaňho platí odvody na povinné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne a odvody na povinné zdravotné poistenie do zdravotnej poisťovne. Do 31. 12. 2016 platilo, že štát uhrádzal poistné na dôchodkové poistenie za opatrovateľa max. 12 rokov. To sa však od 1. 1. 2017 zmenilo a platenie odvodov za opatrovateľov sa predĺžilo po dobu vykonávania opatrovania. Opatrovateľ je teda dôchodkovo poistený po celý čas, čo opatrovanie vykonáva.

Úhrada za pobyt v domove sociálnych služieb a za…

Príspevok na diétne stravovanie

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED