Príspevok na úpravu vozidla

01.07.2019

Podmienky:

  • Úprava vozidla umožní osobe s ŤZP viesť vozidlo alebo ho využívať na svoju prepravu. Môže ísť aj o vozidlo, na kúpu ktorého bol poskytnutý príspevok.

  • Ťažko zdravotne postihnutý je vlastníkom vozidla.

  • Vozidlo nesmie byť staršie ako päť rokov.

  • Príjem nepresahuje päťnásobok životného minima.

Výška príspevku sa určí podľa ceny úpravy a príjmu osoby s ŤZP:

Cena úpravy Výška príspevku – určité % z ceny úpravy
do 331,94 € 90 % pri príjme do trojnásobku životného minima
70 % pri príjme do štvornásobku životného minima
50 % pri príjme do päťnásobku životného minima
do 1 659,70 € 95 % pri príjme do dvojnásobku životného minima
85 % pri príjme do trojnásobku životného minima
75 % pri príjme do štvornásobku životného minima
65 % pri príjme do päťnásobku životného minima
nad 1 659,70 € 95 % pri príjme do dvojnásobku životného minima
90 % pri príjme do trojnásobku životného minima
80 % pri príjme do štvornásobku životného minima
70 % pri príjme do päťnásobku životného minima

Maximálna výška príspevku je 6 638,79 €.

Povinnosti: predložiť doklad o cene úpravy osobného motorového vozidla (predfaktúru) alebo doklad o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla (faktúru) a doklady o príjme.

Príspevok na prepravu

Opatrovateľský príspevok

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED