Nástup na kúpeľnú liečbu

16.01.2017

Aké doklady si mám vziať so sebou?

Doklady, ktoré si so sebou treba zobrať sú:

  • lekárske potvrdenie o spôsobilosti absolvovať liečbu, ktoré musí byť vystavené maximálne 14 dní pred nástupom na pobyt,
  • preukaz poistenca a doklad totožnosti,
  • predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré ste dostali priamo z kúpeľov,
  • oznámenie o schválení kúpeľnej liečby, ktoré Vám zaslala poisťovňa.

Zoberte si aj svoje zdravotné pomôcky či lieky, ktoré používate pravidelne. O ďalších potrebných dokladoch sa informujte priamo v kúpeľoch.

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

Príspevok na kúpu motorového vozidla

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED