Odvolanie proti rozhodnutiu úradu (so vzorom)

13.01.2017

Proti každému rozhodnutiu úradu je možné sa odvolať, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. O odvolaní rozhoduje ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vzor odvolania proti rozhodnutiu

Odvolanie proti rozhodnutiu úradu práce, sociálnych…

Ako sa domôcť svojich práv

© 2019 ALL RIGHTS RESERVED