Posudzovanie ťažkého zdravotného postihnutia

16.01.2017

Mama je dôchodkyňa, pred niekoľkými rokmi dostala preukaz ŤZP. V tomto roku jej bol diagnostikovaný karcinóm prsníka a minulý týždeň absolvovala kompletnú mastektómiu. Plánuje zažiadať o príspevky zo Sociálnej poisťovne. Je nutné zažiadať o pridanie diagnózy do podkladov, na základe ktorých získala status ŤZP už v minulosti?

Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa žiadajú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska (nie v Sociálnej poisťovni). K žiadosti o príspevok určite priložte aktuálnu lekársku správu o maminom súčasnom zdravotnom stave. Upozorňujem, že kompletná mastektómia (hoci je nepochybne závažnou diagnózou) ešte neznamená, že mama bude mať na niektorý z príspevkov nárok. Závisí to od toho, či je odkázaná na niektorú z foriem kompenzácie ŤZP (napr. či je odkázaná na opatrovanie, individuálnu prepravu alebo úpravu bytu) a tiež od jej príjmu. Podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch príspevkov a tom, ako sa žiadajú, nájdete v odkaze „Ťažké zdravotné postihnutie“ v našej poradni.

Opatrovateľský príspevok

Príspevok na diétne stravovanie

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED