Príspevky súvisiace s prepravou

13.01.2017

Človek odkázaný na individuálnu prepravu môže požiadať o príspevok na kúpu motorového vozidla, príspevok na úpravu motorového vozidla, príspevok na prepravu a príspevok na pohonné hmoty (príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla).

Príspevky súvisiace s individuálnou prepravou nie sú určené na zabezpečenie dopravy do a zo zdravotníckeho zariadenia. Majú slúžiť na prepravu do školského zariadenia, zamestnania, za spoločenskými a rodinnými aktivitami. Pri príspevku na prepravu a príspevku na pohonné hmoty nie je podmienkou byť zamestnaný alebo navštevovať školu, žiadateľ by však mal do žiadosti uviesť, kam sa potrebuje prepravovať (inde ako do zdravotníckeho zariadenia).

Odkazy

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED