Príspevok na kompenzáciu výdavkov na opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

01.07.2019

Príspevok je možné priznať v prípade, ak žiadateľ trpí chronickým stavom uvedeným v prílohe č. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia alebo ak kvôli svojmu zdravotnému postihnutiu používa pomôcku, ktorá je v tomto zozname uvedená. Výška príspevku je pri všetkých ochoreniach rovnaká – 19,94 €, čo je 9,28 % životného minima jednej dospelej osoby.


I. Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility bez používania technicky náročných pomôcok:

 1. ťažké spastické obrny a chabé obrny dolných končatín,
 2. mozgové, mozočkové a miešne dysfunkcie podmieňujúce ťažké poruchy chôdze,
 3. stavy so stuhnutím kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru bez možnosti ovplyvnenia tohto stavu ďalšou liečbou,
 4. úplná slepota oboch očí,
 5. praktická slepota oboch očí.


II. Zoznam technicky náročných pomôcok, používaním ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia:

 1. elektrické vozíky,
 2. mechanické vozíky,
 3. kočíky,
 4. chodúľky,
 5. kraulery,
 6. ortézy z tuhých materiálov (dlahy, výstuže, pružiny):
  • ortézy krku, trupu, bedra a lumbálnej oblasti,
  • ortézy horných končatín okrem ortéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie na predlaktí,
  • ortézy dolných končatín okrem ortéz prstov a nohy, ktoré nemajú uchytenie na predkolení,
 7. protézy horných končatín okrem protéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie tuhou objímkou na predlaktí, a protézy dolných končatín okrem protéz chodidla, ktoré sú kompenzované výplňou a ortopedickou obuvou a nemajú uchytenie tuhou objímkou na predkolení.

Príspevok na výdavky súvisiace s hygienou

Zásady a pravidlá

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED