Príspevok na výdavky súvisiace s hygienou

01.07.2019

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou možno žiadateľovi priznať vtedy, ak trpí ochorením uvedeným v prílohe č. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Výška príspevku je pri všetkých ochoreniach rovnaká – 19,94 €, čo je 9,28 % životného minima jednej dospelej osoby.


I. Závažné ochorenia kože a kožných adnex (žliaz):

 1. dekubity a trofické defekty na ploche nad 5 % kožného krytu,
 2. jazvy po popálení, poleptaní a ožarovaní s potrebou pravidelného ošetrovania (preväzy na mokvajúce a hnisajúce rany s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov),
 3. rozsiahle ekzémy generalizovaného charakteru s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
 4. pľuzgierovité kožné ochorenia s generalizovaným postihnutím kože s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
 5. psoriasis vulgaris – generalizovaná forma s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov,
 6. ostatné kožné ochorenia vyžadujúce trvalé ošetrenie pomocou mastí, pást, olejov, obkladov (rozsiahle dermatózy, dermatomykózy, rohovatenie); kožné ochorenie musí mať generalizovaný charakter a postihuje plochu väčšiu ako 20 % povrchu kože,
 7. ochorenia so zvýšenou sekréciou potných žliaz (chloridy v pote viac ako 40 mmol/l, sodík viac ako 70 mmol/l).


II. Stavy s chronickou sekréciou z fistúl a stómií s potrebou častého ošetrovania (viac ako trikrát denne):

 1. osteomyelitída s trvalou sekréciou,
 2. chronické fistuly so sekréciou,
 3. tracheostómie, gastrostómie, nefrostómie, cystotómie, kolostómie,
 4. cystická fibróza s chronickými pľúcnymi prejavmi alebo gastrointestinálnymi prejavmi.


III. Ostatné postihnutia:

 1. stresová inkontinencia moču III. stupňa,
 2. úplná inkontinencia moču (podmienená organicky),
 3. úplná inkontinencia stolice.

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

Zásady a pravidlá

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED