Opatrovateľská služba

16.01.2017

Som veľmi nespokojná s opatrovateľkou svojej mamy, ktorú jej pridelila obec. Čo môžem robiť?

O zistených nedostatkoch v činnosti opatrovateľky môžete informovať obec, ktorá je podľa zákona o sociálnych službách povinná kontrolovať úroveň ich poskytovania. Pokiaľ by ste s podnetom neuspeli, t. j. neviedol by k náprave nedostatkov, môžete sa obrátiť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré nad sociálnymi službami vykonáva dohľad.

Ako sa domôcť svojich práv

Skončenie pracovného pomeru

© 2019 ALL RIGHTS RESERVED