Opatrovateľská služba

16.01.2017

Som veľmi nespokojná s opatrovateľkou svojej mamy, ktorú jej pridelila obec. Čo môžem robiť?

O zistených nedostatkoch v činnosti opatrovateľky môžete informovať obec, ktorá je podľa zákona o sociálnych službách povinná kontrolovať úroveň ich poskytovania. Pokiaľ by ste s podnetom neuspeli, t. j. neviedol by k náprave nedostatkov, môžete sa obrátiť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré nad sociálnymi službami vykonáva dohľad.

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

Aktivačný príspevok

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED