Ďalšie sociálne služby – preprava, jedáleň, pomôcky

16.01.2017

Ako si vybavím, aby som mohol chodiť na lacné obedy?

Stravovanie v jedálni je sociálna služba, ktorú obec poskytuje ľuďom, ktorí v nej majú trvalý pobyt a ktorí dovŕšili dôchodkový vek, sú ťažko zdravotne postihnutí, majú nepriaznivý zdravotný stav alebo nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb.

Konkrétny spôsob, ako si vybaviť stravovanie, sa v jednotlivých obciach líši. Informácie Vám poskytnú na obecnom úrade a nájdete ich aj na internetovej stránke obce v odkaze „Sociálne služby“.

Opatrovateľský príspevok

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED