Vybavovanie kúpeľnej liečby

16.01.2017

Prečo inkontinentnému pacientovi nemôžu schváliť kúpele?

Pretože podľa zákona je inkontinencia jednou z tzv. všeobecných kontraindikácií kúpeľnej starostlivosti, t. j. stavov, pri ktorých kúpeľná liečba nemôže byť navrhnutá. Ak by lekár takémuto pacientovi návrh vypísal a poisťovňa by ho schválila, došlo by k porušeniu zákona.

Príspevok na kompenzáciu výdavkov na opotrebovanie…

Peňažné príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED