Posudzovanie príjmu a majetku

16.01.2017

Ako UPSVaR vypočíta môj príjem, ak požiadam o dávku v hmotnej núdzi, budú rátať aj príjem manželky, s ktorou sme rozvedení, ale bývame spolu? Budú sa naše príjmy spočítavať?

Pri rozhodovaní sa spoločne posudzujú a započítavajú príjmy žiadateľa a jeho manžela/manželky. Keďže ste s bývalou manželkou rozvedení, z hľadiska zákona už nie je Vašou manželkou a jej príjmy sa spoločne s Vašimi neposudzujú. Vaše príjmy by sa teda mali posudzovať samostatne, pričom do úvahy sa berie Váš príjem za mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom ste o dávku požiadali.

Ak nemám dostatočnú výšku invalidného dôchodku, ktorá nie je vo výške životného minima, dá sa doplatiť dávkou z úradu práce?

Ak Váš príjem nedosahuje životné minimum a nemôžete si ho zvýšiť prácou alebo predajom majetku, ste v hmotnej núdzi a máte nárok na pomoc v hmotnej núdzi, t. j. na dávku a príspevky k dávke, ale pozor – dávka a príspevky sa neposkytujú v takej sume, aby spolu s príjmom (dôchodkom) predstavovali životné minimum, teda aby príjem „dorovnali“ do sumy životného minima. Funguje to tak, že sa spočíta dávka a príspevky, na ktoré máte nárok, lebo ste v hmotnej núdzi, od tejto sumy sa odpočíta Váš príjem (ID sa neodpočíta v plnej sume, odpočíta sa z neho iba 75 %) a rozdiel je čiastka, ktorú budete dostávať.

Domácnosť a životné minimum

Pomoc v hmotnej núdzi

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED