Odstupné a odchodné

16.01.2017

Mám otázku ohľadom odchodného. Priznali mi plný invalidný dôchodok a odchádzam zo zamestnania. Môžem o odchodné požiadať?

Nárok na odchodné (§ 76a Zákonníka práce) vzniká zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru, alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Ak teda odchádzate do plného invalidného dôchodku po vzniku nároku na plný ID, ide o prvé skončenie pracovného pomeru (dosiaľ ste boli zamestnaná), a preto o odchodné zamestnávateľa určite požiadajte.

Podmienky používania

Dávka v hmotnej núdzi

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED