Príspevky súvisiace s prepravou (na kúpu vozidla, prepravu, pohonné hmoty)

16.01.2017

Chcem poprosiť o radu. ŤZP preukaz a tú nálepku na auto mi uznali, ale príspevok na benzín nie, vraj mám do nemocnice chodiť sanitkou, na ktorú mám nárok. So svojou oslabenou imunitou si mám sadnúť k niekomu, kto môže celú cestu kašľať?! Pri svojej chorobe nepotrebujem ešte ochorieť!

Keď žiadate o príspevok na benzín (teda na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla), nemali by ste do žiadosti písať, že sa potrebujete prepravovať do zdravotníckeho zariadenia, ale že sa potrebujete prepravovať do zamestnania, do školského zariadenia, za rodinou a pod. Podľa zákona tento príspevok slúži práve na to, aby ťažko zdravotne postihnutý „nesedel doma“, ale mohol pracovať, študovať, venovať sa občianskym a rodinným aktivitám. Človek, ktorému bol príspevok priznaný, následne úradu nedokladuje, kam konkrétne autom išiel. Prepravu pacientov do a zo zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami zabezpečuje dopravná zdravotná služba. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zaradená do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu alebo ktorej sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba nemusí spĺňať podmienku využívania vozidla na pracovné, rodinné, vzdelávacie alebo občianske aktivity.

Moja manželka je onkologická pacientka, stále s ňou chodím k lekárovi. Chcel by som pre ňu získať príspevok na kúpu auta. Poraďte mi, prosím, ako na to.

Základnou podmienkou na poskytnutie príspevku na kúpu motorového vozidla je, že osoba s ťažkým zdravotným postihnutím bude využívať vozidlo najmenej dvakrát v týždni na prepravu do zamestnania, školského zariadenia, domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára. K žiadosti o príspevok sa má priložiť doklad potvrdzujúci, že žiadateľ je zamestnaný alebo bude zamestnaný (pracovná zmluva), vykonáva inú zárobkovú činnosť, študuje alebo bol prijatý na štúdium alebo sa mu poskytuje či bude poskytovať starostlivosť v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, kam bude aspoň dvakrát týždenne dochádzať. Pokiaľ teda manželka nevie vydokladovať, že bude vozidlo využívať na jeden z týchto účelov, príspevok jej nemôže byť poskytnutý. Príspevok na kúpu vozidla podľa zákona neslúži na zabezpečenie prepravy k lekárovi, na to je určená dopravná zdravotná služba.

Príspevok na pohonné hmoty (na kompenzáciu zvýšených…

Príspevok na kúpu motorového vozidla

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED