Kúpeľná liečba

13.01.2017

Kúpeľná liečba môže byť hradená zdravotnou poisťovňou, ak nadväzuje na predchádzajúcu liečbu ochorenia pri splnení podmienok upravených v zákone (zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti).

Z hľadiska úhrady kúpeľnej starostlivosti zdravotnou poisťovňou je dôležité rozdelenie ochorení do dvoch základných kategórií: A a B. Pri ochoreniach kategórie A je zdravotná starostlivosť (procedúry) hradená zdravotnou poisťovňou úplne a na cene ubytovania a stravy sa pacient podieľa poplatkom 1,66 € za deň pobytu. Pri ochoreniach kategórie B je poisťovňou hradená iba zdravotná starostlivosť, ubytovanie a stravu si pacient platí sám. Kategóriu, do ktorej ochorenie patrí, určuje tzv. Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť.

Odkazy:

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED