Príspevok na diétne stravovanie

01.07.2019

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie možno žiadateľovi priznať vtedy, ak trpí ochorením uvedeným v prílohe č. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Týmito ochoreniami sú:

I. skupina – príspevok vo výške 39,88 € (18,56 % zo životného minima jednej dospelej osoby):

 1. fenylketonúria do 18. roku života, po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia,

 2. cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou,

 3. nešpecifické zápalové ochorenie čreva – ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie,

 4. celiakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky.


II. skupina – príspevok vo výške 19,94 € (9,28 % zo životného minima jednej dospelej osoby):

 1. diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu inzulidependentný s komplikáciami,

 2. odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,

 3. syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva o viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie,

 4. chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy s prejavmi malabsorpcie,

 5. systémové ochorenia (systémový lupus erythematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba) spojené s poklesom hmotnosti tela o viac ako 10 % od normy,

 6. malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu a s poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy,

 7. skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela o viac ako 15 % od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie.


III. skupina – príspevok vo výške 11,97 € (5,57 % zo životného minima jednej dospelej osoby):

 1. chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l,

 2. zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom alebo malígnom podklade.

Príspevok na kompenzáciu výdavkov na opotrebovanie…

Zásady a pravidlá

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED