Ďalšie otázky

16.01.2017

Starám sa o syna, poberám naňho opatrovateľský príspevok. Počula som, že opatrovateľ môže požiadať o odľahčovaciu službu, keď si chce trochu oddýchnuť. Je to pravda?

Áno. Odľahčovacia služba je jednou z foriem sociálnych služieb. Poskytuje sa človeku, ktorý opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť takémuto opatrovateľovi oddýchnuť si od opatrovania – je to teda istá forma „dovolenky“. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac na 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni si nie je možné preniesť do ďalšieho roka. O poskytnutie odľahčovacej služby sa žiada na obecnom (mestskom) úrade, odkázanosť sa preukazuje posudkom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vypracovaným v konaní o priznanie opatrovateľského príspevku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná poskytnúť alebo zabezpečiť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to buď opatrovaním v domácnosti, alebo v zariadení sociálnych služieb.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Zásady a pravidlá

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED