Opýtajte sa

19.01.2017

Vitajte v bezplatnej sociálno-právnej poradni.

Na Vaše otázky odpovedá: JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

Odporúčame: Prečítajte si zoznam najčastejších už zodpovedaných otázok. Ak sa Vaša otázka v zozname nenachádza, neváhajte využiť služby našej poradne pomocou formulára nižšie a jednoducho sa ju opýtajte odborníka zo sociálno-právnej oblasti.

Pomocou kódu z kartičky, ktorú ste obdržali v onkologickej, alebo v hematoonkologickej ambulancii, môžete položiť iba jednu otázku denne, preto sa snažte otázku naformulovať čo možno najzrozumiteľnejšie a najkomplexnejšie. V prípade nutnosti môžete k otázke priložiť aj súbor, ako napríklad PDF, JPG, WORD, atď.

Vašu otázku sa bude pracovník zo sociálno-právnej oblasti snažiť zodpovedať najneskôr do 5 pracovných dní.

V prípade, že Vašu otázku spolu s odpoveďou odborníka vyhodnotíme ako prospešnú aj pre iných pacientov, bude anonymne uverejnená medzi najčastejšie položenými otázkami.

Sem začnite písať otázku

Vpíšte kód z kartičky, ktorú ste obdržali v onkologickej, alebo v hematoonkologickej ambulancii.

Všetky informácie poskytované v rámci sociálno-právnej poradne majú len odporúčací a informatívny charakter, pričom nepredstavujú záväzné právne stanoviská. Na základe poskytnutých informácií nie je možné domáhať sa vydania úradného, resp. súdneho rozhodnutia, ktoré by malo byť v súlade s poskytnutými informáciami. Za účelom získania záväzného stanoviska je potrebné sa obrátiť na príslušný úrad, alebo na niektorého z advokátov registrovaného v Slovenskej advokátskej komore.

 

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED