Invalidita pri karcinóme pľúc

07.02.2019

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri nádoroch dýchacích ciest, pľúc a medzipľúcia (mediastina):
Po úplnom odstránení nádoru (ľubovoľnou liečbou), bez obmedzenia pľúcnych funkcií 10 – 15 %
Po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením pľúcnych funkcií ľahkého stupňa 20 – 30 %
Po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením pľúcnych funkcií stredne ťažkého stupňa 35 – 50 %
Po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením pľúcnych funkcií ťažkého stupňa 55 – 80 %
Počas onkologickej liečby 70 - 80 %
Nevyliečiteľná choroba 90 %

Parkovací preukaz

Výška invalidného dôchodku

© 2019 ALL RIGHTS RESERVED