Invalidita pri lymfóme

07.02.2019

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri indolentných non-Hodgkinových lymfómoch (lymfogranulóm), primárne lokalizovaných NHL a Hodgkinovom lymfóme:
S ľahkými prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratórne priaznivým nálezom, ľahké subjektívne ťažkosti 10 – 20 %
So stredne ťažkými prejavmi, v remisii, s klinicky a laboratórne stacionárnym nálezom, s podstatným znížením výkonnosti organizmu 45 – 50 %
S ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, rozsiahly, aktívny proces, v sústavnom liečení, s ťažkým vplyvom na celkový stav organizmu 70 – 80 %

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri malígnych lymfómoch:
Akútne stavy 70 – 80 %
V remisii, s dvojročnou stabilizáciou, so zníženou imunitou, s miernymi klinickými prejavmi a zníženou výkonnosťou organizmu 35 – 45 %
Pokročilé štádium s ťažkými klinickými a laboratórnymi prejavmi, s ťažkým vplyvom na celkový stav organizmu 80 %

Odvolanie proti rozhodnutiu o invalidnom dôchodku

Invalidita a invalidný dôchodok

© 2019 ALL RIGHTS RESERVED