Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch čreva a konečníka

07.02.2019

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch čreva a konečníka
Po odstránení lokalizovaných črevných nádorov z oblasti tračníka alebo rekta vo včasnom štádiu (T1 – NOMO Dukes A) počas onkologickej liečby 60 %
S vytvorením trvalej kolostómie 80 %
Počas onkologickej liečby bez vytvorenia kolostómie 60 %
Po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (do piatich rokov od stabilizácie) 50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (po piatich rokov od stabilizácie) 40 - 50 %
Recidívy 70 - 80 %
Neliečiteľné formy 90 – 100 %

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch…

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch žalúdka

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED