Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch obličky

07.02.2019

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch obličky:
Po odstránení vo včasnom štádiu (T1 N0M0), bez komplikácií 40 %
Po odstránení vo včasnom štádiu (T1 N0M0), s komplikáciami 50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie) 50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie) 40 – 50 %
Neliečiteľné formy 90 - 100 %
Recidívy 70 – 80 %

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch…

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch žalúdka

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED