Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch žalúdka

07.02.2019

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch žalúdka:
Pri čiastočnom odstránení žalúdka vo včasnom štádiu (early cancer – T1 – NOMO) 50 %
Po čiastočnej alebo úplnej resekcii žalúdka pri prebiehajúcom onkologickom liečení 80 %
Po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (do piatich rokov od stabilizácie) 50 %
Po stabilizácii zdravotného stavu podľa stavu výživy (po piatich rokov od stabilizácie) 40 - 50 %
Recidívy 70 - 80 %
Neliečiteľné formy 90 – 100 %

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch obličky

Miera funkčnej poruchy pri zhubných nádoroch…

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED